تماس با ما

 آدرس دفتر : اصفهان ، پل وحید ، بلوار وحید ، مجتمع امین               

تلفکس :  6867  3781- 031      

همراه :  0655 103 0913        آقای مهندس صیفی           

ایمیل :  metasa.group@gmail.com

برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت شرکت دیدن فرمائید.

وب سایت : 

www.iranpmg.com