گرماتاب چیست:

By   ژانویه 7, 2019


گرماتاب چیست:

گرماتاب یا گرمایش تابشی یعنی انتقال انرژی گرمایی توسط امواج (تابش گرمایی).

در سیستم های گرماتاب پانلی ،یک یا چند سطح داخلی (سقف،دیوارها،کف)گرما را می تابانند و از این طریق گرماوری ناشی از تابش را در بدنه کاهشمی دهند.این اصل عملی،گرماتاب را از سیستم های متداول گمایش با بخار ،آبگرم و هوای گرم متمایز می کند.زیرا طبق این اصل گرما روی بدنه بر اثر جابجایی کاهش می یابد.

گرماتاب خانه های مسکونی،به طور معمول ، یه صورت سیستم های پانلی یا سیستمهای گرماتاب قرنیزی است.سیستمهای گرماتاب قرنیزی ،از پانلهای پاکوتاه یا قرنیزی استفاه می کنند که مانند کمربندی دیوارهای خارجی اتاق را در بر می گیرند.منبع گرما،آبگرم است که درون پانلها می چرخد.

گالوانیزه گرم
اصول گرماتاب:

گرمای بدن انسان ،از راه تابش ،جابجایی و تبخیر دفع می شود.گرماروی از راه تابش ،بیانگر انتقال انرژی به کمک امواج الکترومغناطیس است.گرماروی از طریق جابجایی،بر اثر عبور هوا از وی پوشت و لباس صورت می گیرد. در گرماروی از راه تبخیر ،گرمای به کار رفته رطوبت سطح پوست را به بخار تبدیل می کند.

انتقال گرما در سیستم گرماتاب ،چه از راه جایجایی و چه از راه تابش ،مانند هر سیستم دیگر از قوانین فیزیکی یکسانی پیروی می کند،یعنی گرما به میزانی که تناسب مستقیم با اختلاف دمای موجود دارد،از محیط گرمتر به محیط سردتر می رود.

گرایش طبیعی هوای گرم به بالا رفتن ،نشان می دهد که این حرکت خود به خودی جریان هوای القابی ،در کف و جداره های سرد خارجی در محیطی نیمه گرم ،شدیدتر از حرکت آن در زیر سقف است. پانل گرماتاب با جذب سرما از طریق این جریان های هوا مولفه انتقال گرما روی جابجایی خود را وارد هوای اتاق می کند.

میانگیم گرمای روی بدن ،حدود 400 بی تی یو در ساعت است.سهم تابش و جابجایی در مجموع به حدود 300 تا 320 بی تی یو می رسد.از آنجائیکه این سهم قسمت اعظم گرماروی را تشکیل می دهد ، مسئله تامین آسایش ،اصولا” با برقراری تعادلی مناسب میان گرماروی تابشی و جابه جایی ارتباط دارد.

باید توجه داشت که آسایش بدن در گرماتاب ،با حفظ توازن مناسبی میان تابش و جابه جایی به دست می آید.یعنی ،اگر هوا سرد شود و مقدار گرمایی بدن از را جابه جایی دفع می کند افزایش یابد. در صورتیکه گرمای دفع شده از راه تابش کاهش پیدا کند ، بدن هنوز احساس اسایش می کند.گرماروی بدن از راه تابش را می توان با افزایش دمای سطوح پیرامونمانند دیواره ها ، کف و سقف کاهش داد.برای آنکه بدن احساس آسایش کند لازم است که اگر گرماروی از راه جابجایی افزایش یافت ،گرماروی از راه تابش کاهش یابدو برعکس.

اصول گرمایش تابشی ، در منابع رایج گرما ،مثل شومینه خانگی ،کپه آتش در اردوگاه،یا بخاری های برقی موضعی و وسایل مشابه حاکم است. در هر یک از این نمونه ها ،هیچگونه تلاش برای گرم کردن هوا یا محیط پیرامون شخص صورت نمی گیرد. در واقع دمای هوا و سطوح پیرامون ممکن است خلی پلیین باشد ، ولی گرمای تابشی شومینه یا اتش باز برای کسانی که در شعاع تابش آن هستند ، ممکن است احاس آسایش و یا عدم آسایش ناشی از گرمای زیاد ایجاد کند.این حالت حتی در شرایطی که دماسنج معمولی زیر صفر را نشان می دهد،پیش می آید.پرتوهای گرماتاب به طور محصوص هوایی را که از میان آن می گذرند گرم نمی کنند بلکه از سطوح سرد ، که بخشی از گرمای آنها را جذب می کنند ،حرکت می کنند.

گالوانیزه گرم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *